ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ...
21 พ.ย. 2023 03:12:18 กิจกรรม อบต.สำโรง 22
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมั...
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสำโรง
10 ต.ค. 2023 09:41:28 กิจกรรม อบต.สำโรง 59
วันที่ 10 ตุลาคม 2566      ...
พิธีเจริญ​พระพุทธมนต์​ถวายพระพร​ชัย​มงคล
28 ก.ย. 2023 15:35:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 76
วันที่​ 28​ กันยายน 2566​ เวลา​ 14.00​ น. &...
โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (Big Cleaning...
15 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 93
วันศุกร์ที่  15 กันยายน  2566 เวลา 0...
นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อ...
6 ก.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 102
วันพุธที่ 6 กันยายน  2566 นายสมัย เรืองเน...
โครงการตำบลปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมการฝึ...
31 ส.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 133
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. น...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำพานบายศรี 
24 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 103
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.นา...
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสำโรง ปีงบประ...
22 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 94
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นาย...
โครงการตำบลปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนนของ อบต.สำโรง...
17 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 97
วันพฤหัสดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายสมัย เรืองเนต...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเท...
12 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 94
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสำ...
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฎิบัติธรรมเจริญสม...
11 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 92
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสมัย เรืองเนตร...
โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (Big Cleaning...
11 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 92
วันศุกร์ที่  11 สิงหาคม  2566 เวลา 0...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉล...
27 ก.ค. 2023 07:36:08 กิจกรรม อบต.สำโรง 103
วันพฤหัสบดีที่ 27  กรกฎาคม 2566  เวล...
เข้ารับการตรวจตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค...
25 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 114
วันอังคารที่  25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริห...
ร่วมประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการโครงการชมรมผู้สูงอายุ...
25 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 86
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายสมัย เรืองเนตร...
โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (Big Cleaning...
25 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 98
วันอังคารที่  25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00...
กิจกรรมฟ้อนรำ วันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธ...
16 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 83
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำลบสำ...
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็กในสังกัด...
14 ก.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 71
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแ...
5 ก.ค. 2023 08:28:55 กิจกรรม อบต.สำโรง 113
วันที่ 5 มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 น. นาย...
ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ...
26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 90
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสมัย เรืองเนตร นายก...
โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันแก้ไขปั...
26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 86
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. น...