โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (Big Cleaning...
12 มิ.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 142
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. &...
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุ...
12 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 135
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสมัย เรืองเนต...
ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทป้องกันและควบโรคไ...
7 มิ.ย. 2023 03:36:01 กิจกรรม อบต.สำโรง 163
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายสมัย เรืองเนตร...
ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทป้องกันและควบโรคไ...
2 มิ.ย. 2023 10:05:01 กิจกรรม อบต.สำโรง 159
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสมัย เรืองเนตร...
ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทป้องกันและควบโรคไ...
1 มิ.ย. 2023 07:35:20 กิจกรรม อบต.สำโรง 148
วันพฤหัสดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสมัย เรืองเนต...
ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทป้องกันและควบโรคไ...
31 พ.ค. 2023 08:49:36 กิจกรรม อบต.สำโรง 149
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสมัย เรืองเนตร นา...
ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก บริเว...
30 พ.ค. 2023 16:15:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 156
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมัย เรืองเนตร...
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงาน...
30 พ.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 152
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 อบต.สำโรง โดยนายส...
ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก บ้านน...
29 พ.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 130
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสมัย เรืองเนตร...
ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมี...
25 พ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 144
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวกฤษณา &nb...
ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก กำจัด...
25 พ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 136
วันพฤหัสบดีที่ 25  พฤษภาคม 2566 นายสมัย เ...
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเส...
12 พ.ค. 2023 10:48:15 กิจกรรม อบต.สำโรง 156
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายเตียง ภูงอก รอง...
ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย
9 พ.ค. 2023 10:32:42 กิจกรรม อบต.สำโรง 177
   วันจันทร์ที่   1 พฤษภาคม 2...
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพ...
6 เม.ย. 2023 06:59:39 กิจกรรม อบต.สำโรง 202
วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ นายสมัย เรืองเนต...
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4 เม.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 251
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  อบต.สำโรง โดย...
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.สำ...
22 มี.ค. 2023 08:11:38 กิจกรรม อบต.สำโรง 283
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566      ...
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
10 มี.ค. 2023 02:31:56 กิจกรรม อบต.สำโรง 217
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2566 นายสมัย เรืองเนต...
ระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านสำโรง หมู่ที่ 5
3 มี.ค. 2023 08:35:04 กิจกรรม อบต.สำโรง 245
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายสมัย เรืองเนตร นา...
ออกให้บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเด...
23 ก.พ. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 205
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมัย เรื...
ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่าชุมชนบ้านร่องคันแยงน้อย หมู่ท...
22 ก.พ. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 198
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมัย เรืองเนตร...
ร่วมสำรวจไฟฟ้า ตามโครงการขยายไฟฟ้าเพื่อครัวเรือน ใ...
20 ก.พ. 2023 05:24:51 กิจกรรม อบต.สำโรง 200
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมัย เรืองเน...