เสาเฉลียงใหญ่
12 ก.ค. 2024 13:19:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 458
ปลายฝนต้นหนาว | เที่ยวเสาเฉลียงใหญ่  มีจุ...
เสาหินตั้ง
12 ก.ค. 2024 05:31:11 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 19
เสาหินตั้ง ลักษณะ   เสาหินตั้งเป็นเสาหิน...
สวนหินสวย
12 ก.ค. 2024 05:29:34 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 19
สวนหินสวย   ลักษณะ  เป็นพื้นที่ประก...
ภูสะมุย
12 ก.ค. 2024 05:24:10 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 14
ภูสะมุย สะมุย  เป็น  ชื่อเรียกเพี้ย...
ถ้ำครก
12 ก.ค. 2024 05:20:43 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 22
ดอนส้มโฮง
12 ก.ค. 2024 05:18:30 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 20
ดอนส้มโฮง ลักษณะ   เป็นฝั่งโขงที่มีลักษณ...
น้ำตกแซใหญ่
5 ต.ค. 2023 08:59:31 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 491
น้ำตกแชใหญ่ ลักษณะ   เป็นน้ำตกสูงประมาณ...
ขันกระหย่อง
10 ม.ค. 2023 04:38:39 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 318
ขันกระหย่อง ลักษณะ  เสาหินเดี่ยวสูง ประม...
ถ้ำโลง
10 ม.ค. 2023 04:37:35 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 286
ถ้ำโลง  ลักษณะ เป็นถ้ำเล็กๆที่วางโลงศพขอ...
ถ้ำนางเข็นฝ้าย
10 ม.ค. 2023 04:36:43 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 352
ถ้ำนางเข็นฝ้าย   ลักษณะ  เป็นถ้ำหิน...
ถ้ำมืด
10 ม.ค. 2023 04:35:48 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 272
ถ้ำมืด ลักษณะ  เป็นถ้ำหินทรายขนาดใหญ่ คว...
ผาหินสามหมื่นรู
10 ม.ค. 2023 04:33:05 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 231
ผาหินสามหมื่นรู  ลักษณะ  คือหน้าผาฝ...
ผาชันริมฝั่งโขง
10 ม.ค. 2023 04:25:16 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สำโรง 189
ผาชันริมฝั่งโขง ลักษณะ  เป็นผาหินสูงริมฝ...