กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ  พ.ศ 2567

31 พ.ค. 2024 10:36:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 60

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ 2567
      นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ  พ.ศ 2567 ณ  บริเวณ ห้วยไผ่ บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
     เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668