ประกาศเผยแพร่แผนบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

7 พ.ค. 2024 08:39:41 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 79

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
ประกาศเผยแพร่แผนบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
      จำนวน 11 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  ตามแบบดังกล่าวนี้
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668