รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

29 มี.ค. 2023 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สำโรง 213