รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

22 มี.ค. 2023 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สำโรง 204