องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1

14 พ.ค. 2024 14:40:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 86

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
        นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ออกฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก 
อบต.สำโรง ร่วมกับรพ.สต.นาขามและผู้นำชุมชน อสม. ฉีดพ่นบริเวณ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959668