โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

12 มิ.ย. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 59

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์
และเป็นการส่งเสริมให้อปท.มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชสมุนไพร เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้เรื่องสมุนไพรรู้จักสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
#1อปท1สวนสมุนไพร
#สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668