การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 ก.ย. 2022 09:45:00 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.สำโรง 92