องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่2

15 ก.พ. 2024 10:19:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 413

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. 
          องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่2  โดยมี นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายสัมฤทธิ์  เพ็ญชารี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมาชิกสภา อบต.สำโรง ทั้ง 11 หมู่บ้าน  และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง