รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566

19 เม.ย. 2024 09:47:04 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.สำโรง 126

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 12 เดือน