โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (ฺBig Cleaning Day)

14 มิ.ย. 2024 11:19:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 69

วันศุกร์ที่  14  มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น.  
         นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กำนัน ผู้นำตำบลสำโรง  สมาชิกสภาฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ จิตอาสา 
โครงการทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสำโรง (ฺBig Cleaning Day)
สถานที่ บริเวณวัดบ้านสะเอิงทอง    หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางช่องทาง
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง
www.sumrongphosai.go.th
เพจ:องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร.045-959-668