ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Home) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.พ. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง 206