การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี...
21 ก.พ. 2024 11:22:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 29
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ประชาสัมพันธ์ เร...
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมรณรงค์ "พี่น้องชาวต...
13 ก.พ. 2024 10:54:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 199
         บ้านเมืองของ...
การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...
31 ม.ค. 2024 12:11:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 72
การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก...
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ตลาดนัดตอนเย็นวันศุกร์ ศบกต...
23 ม.ค. 2024 08:54:30 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 64
...พี่น้อง..มี #กะต่า เลาะ #ตลาดนัดท้องถิ่นสีเ...
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ...
16 ม.ค. 2024 13:44:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง บัญชีรายก...
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ศบกต.อบต.สำโรง
16 ม.ค. 2024 07:00:21 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 85
...พี่น้องเตรียมพบ กับ ‼️ #ตลาดนัดท้องถิ่นสีเข...
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป...
19 ธ.ค. 2023 04:22:25 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 131
***ภาษีป้าย*** ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้...
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566​ ยังเหลือเว...
25 ส.ค. 2023 08:40:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 178
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566​ ยังเหล...
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
10 ก.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 133
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ขอประชาสัมพันธ์ให้ป...
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาและสนามกีฬา ในเขตพื้นที...
8 มิ.ย. 2023 09:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 114
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์...