องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่ 255 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34340
045-959668 กด 1
E-Mail: [email protected]
นายสมัย เรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โทร. 093 - 0536389
นายสุณีย์ คุณพาที รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โทร. 090 - 8368007
นายเตียง ภูงอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โทร. 064 -7428720
นายสมพร ธรรมเที่ยง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โทร. 083 - 2500204

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง