รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

15 ธ.ค. 2023 09:00:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.สำโรง 89