สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

31 มี.ค. 2023 05:39:29 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สำโรง 172